О нама

У области инжењерства представљамо незаобилазног и поузданог партнера на пољу едукације, пројектовања и развоја производа.

ИНЖЕЊЕРСКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР

ПОСТОЈИ ОД 2018. ГОДИНЕ.

ОСНОВАНИ СМО НА 160-ту ГОДИШЊИЦУ РОЂЕЊА ВЕЛИКОГ СРПСКОГ И СВЈЕТСКОГ НАУЧНИКА МИХАЈЛА И. ПУПИНА.

Активности Инжењерског развојног центра усмјерене су ка унапрјеђењу и подизању нивоа инжењерске праксе промовисањем добрих примјера, позитивним утицајем у институцијама које су у вези са инжењерством те трансфером постојећег искуства и научних и технолошких достигнућа у практичне примјене.

Желимо да подржимо развој, унапрјеђење и популаризацију науке, истраживања и иновација у области инжењерства.

Активно радимо на ширењу знања у пољу техничких и информационих дисциплина и у другим дисциплинама које су директно или индиректно у вези са овим пољима те на развоју, истраживању и примјени нових и постојећих метода у пољу едукације.

Подстичемо повезивање и умрежавање људи из области инжењерства кроз локалну, регионалну и међународну сарадњу са државним, научним и образовним институцијама, привредним субјектима и другим асоцијацијама.

БАВИМО СЕ…

-припремањем и реализацијом курсева, обука, предавања, различитих облика перманентног образовања и цјеложивотног учења, укључујући и сезонске школе, центре и кампове за кадрове из привреде, јавних, образовних и високо образовних институција, ученике и студенте, како са домаћих простора тако и на међународном нивоу

-израдом планова и организовањем стручних обука за незапослена лица и лица којима је потребна стручна преквалификација у техничка занимања

-развојем, израдом и пласманом производа (укључујући и компјутерске програме (софтвере), рачунарске апликације и интернет базирана рјешења) на домаћем и иностраном тржишту

-издавањем приручника, чланака и осталих типова публикација, њиховим пласманом на домаћем и иностраном тржишту

-превођењем, тумачењем и експертизом текстова на страним језицима

-пружањем услуга пројектовања, израдом експертиза и студија, испитивањем и тестирањем индустријске опреме, машина и система

-апликацијама и учешћем у домаћим и међународним пројектима те креирањем властитих програма и иницијатива

-организацијом стручних и научних посјета и размјена знања и искустава у земљи и свијету

-сарадњом са школским, високошколским, научним, стручним, привредним, друштвеним и осталим домаћим и иностраним институцијама и организацијама, на реализацији активности од заједничког интереса

-учествовањем, организацијом и суорганизацијом конференција, јавних расправа, округлих столова, радионица, семинара, савјетовања, изложби и такмичења из инжењерских и мултидисциплинарних области…

Области нашег рада

Своје искуство и знање пружамо кроз дјелатности у областима машинског и електротехничког инжењерства, као и у интердисциплинарним областима. Због тога су рјешења која нудимо у области хидраулике, мехатронике, индустријске аутоматизације, роботике и сл.

Упознајте се и са осталим нашим пројектима

Истражите курсеве које
нудимо

Сазнајте више о нашим
услугама

Контактирајте нас и
информишите се

Компаније и институције са којима сарађујемо

Радили смо за велики број компанија и институција. Са некима од њих учествовали смо на заједничким пројектима.

Често постављана питања

Издвојили смо неке од најчешће постављаних питања и наших одговара на њих. Вјерујемо да ћете овдје пронаћи још корисних информација.

Цијене курсева зависе од фонда сати, типа курса, броја кандидата и сл. Ако се ради о курсевима уговореним колективно за већи број кандидата цијена може бити мања док се индивидуални курсеви и курсеви у малим групама наплаћују у пуној цијени. За тачне информације о цијенама слободно нас контактирајте на било који од сервиса које нудимо у контактима.

Мјесто одржавања курсева зависи од типа курса. У правилу, курсеви се одржавају у оквиру капацитета неке од наших партнерских институција. Сви курсеви садржавају практични дио обуке који се се обавља у врхунски опремљеним лабораторијама, на новим и модерним индустријским или дидактичким апаратурама.

Велико искуство које посједујемо у настави и обукама преточили смо у дидактичке уређаје који могу бити купљени у основној форми али могу бити и прилагођени потребама купца. Све дидактичке апаратуре праћене су приручницима за извођење наставе и обука на њима.

Једна од наших основних дјелатности јесте пројектовање и производња уређаја по наруџби. У областима којима се бавимо имамо сараднике који су доказани стручњаци са практичним искуством. На основу њихових компетенција у могућности смо да одговоримо на било који захтјев из привреде.